Skip to main content

Kabelkanaler

Vi har i hovedsak levert kabelkanaler og lokk til prosjekter med Sporveien Oslo og Bane Nor som byggherre. Volumet er prosjektavhengig. Kan leveres i mange størrelser som dekker forskjellige behov for innvendig volum og lengde på produktene.

Hva brukes det til og hvor

Hovedformålet med kabelkanaler i betong er beskyttelse for kabelbrudd. Bruksområdene er fremføring av elektrisitet og signalkabler. Kan også benyttes som beskyttelse av vannledninger, fjernvarme og spillvann/overvann.

Fordeler med produktet

De største fordelene med produktet er:

  • Raskere byggetid sammenlignet med tradisjonelt plasstøpt betong.
  • Høy kvalitet og presisjon på produktene sammenlignet med plasstøpte løsninger.
  • Enkelt å bytte ut ødelagte produkter. 

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Vi leverer kabelkanaler med geometriske tilpasninger.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Dokumentasjon står på våre tegninger, og kan sendes over ved forespørsel.. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering. Kabelkanaler blir produsert i samsvar med NS-EN 206-1/NS-EN 13369.