Skip to main content

Kabeltrekkekummer

Vi kan levere mange forskjellige varianter og størrelser av kabeltrekkekummer. Våre rektangulære trekkekummer er de mest brukte. Kabelkummene tilfredsstiller Statens Vegvesens krav og er dimensjonert for et akseltrykk på 260kN.

Kummene leveres med trykkfast skum i utsparingene og med løfteanker montert på utsiden. Det kan leveres både støpejernslokk og betonglokk som er tilpasset de forskjellige kumtypene som leveres.

Hva brukes det til og hvor

Kabelkummer er en rasjonell og brukervennlig måte å skaffe seg adgang og kontroll overknutepunkter i kabeltrasséen. Vi produserer et bredt spekter av av mange forskjellige kabelkummer som dekker de aller fleste behov. Spesialkummer produseres på forespørsel.

Fordeler med produktet

De største fordelene med produktet er:

  • Raskere byggetid sammenlignet med tradisjonelt plasstøpt betong.
  • Høy betongfasthet og presise måltoleranser gir et kvalitetsprodukt sammen med gode lokkløsninger.
  • Enkelt i bruk sammen med prefabrikkerte forhøyningsrammer i betong. 

Hva kan dere gjøre av spesialtilpasninger

Levering av spesialkummer uten styrofoam. Standardkummer med andre høyder. Forhøyningsrammer. Spesialproduserte kabelkummer.

Hva er standard mål/vekt/andre relevante fakta

Kabeltrekkekummer benyttes til kabelrelaterte oppgaver både innen Vei og Jernbane/Sporvei. Produksjon av elementene krever sertifisert godkjenning i klasse D og i Norge så er Kontrollrådet det eneste sertifiseringsorganet som kan utstede et slikt produkt og produksjonskontroll sertifisering. Kabelkummer blir produsert i samsvar med NS-EN 206-1/NS-EN 13369.